NORDIA 2017 SPECIAL REGULATIV (IREX)

1. Arrangør, tid og sted

Vejle Frimærkeklub er arrangør af NORDIA 2017 i samarbejde med Danmarks Filatelist Forbund (DFF).

Udstillingen har opnået FEPA (Federation of European Philatelic Associations) Recognition.

Udstillingen NORDIA 2017 foregår I DGI-Huset/Spektrum i Vejle fra fredag den 27. oktober til søndag den 29. oktober, 2017.

2. Reglement

NORDIA 2017 vil være underlagt følgende reglementer

- The Regulations for Nordic Philatelic Exhibitions (kan downloades herunder).

- The Special Regulations for the Evaluation of Picture Postcard Exhibits at FEPA Exhibitions (kan downloades herunder).

- These Individual Regulations (IREX) of NORDIA 2017 (dette reglement).

Disse reglementer er tilgængelige på dansk og engelsk på den officielle NORDIA 2017 webside: www.nordia2017.dk
Reglementet kan også rekvireres ved at kontakte Nordia 2017 c/o Hr. Poul Andersen, Bleggårdsgade 38, 7100 Vejle, Danmark.

3. Udstillingsklasser

 1. Klasser udenfor konkurrence

  1. Jury klasse

  2. Inviterede samlinger

 2. Konkurrence klasser

  1. Mesterklasse

  2. Traditionel klasse

  3. Posthistorisk klasse

  4. Helsags klasse

  5. Aerofilateli

  6. Astrofilateli

  7. Stempelmærker

  8. Tematisk klasse

  9. Open filateli

  10. Postkort klasse

  11. Maxima

  12. Ungdomsklasse

  13. Litteratur klasse

I klasserne 2.2.–2.7. er eksponaterne inddelt i følgende grupper:

- National gruppe – Danmark

- Nordisk gruppe (Alle andre Nordiske lande og områder + Dansk Vestindien)

- International gruppe (Alle andre lande og områder)

- Polar Post gruppe (Deltager i grupperne 2.2 til 2.13 og kan derudover bedømmes af egen jury eller uden bedømmelse)

Arrangørerne vil invitere eksponater, der har speciel interesse for Klasse 1.2.

Mesterklassen er eksponater, der indenfor de seneste 10 år (2007-2016) har opnået enten:

- Stor Guld medalje på en FIP eller FEPA udstilling, eller

- Tre Guld medaljer, i løbet af tre forskellige kalenderår, på en FIP; FEPA eller Nordia udstilling

- Grand Prix National, Grand Prix Nordic, eller Grand Prix International pris på en NORDIA udstilling.

eller

Eksponater, der har vundet en Grand Prix pris i en Mesterklasse på en FIP, FEPA eller Nordia udstilling i løbet af de sidste 10 år (2007-2016) kan ikke deltage i en konkurrenceklasse.

Filatelistiske publikationer beregnet for elektroniske medier kan deltage i Litteraturklassen.

Litteratur kan ikke deltage i Mesterklassen

Ungdomsklassen er opdelt i tre aldersgrupper:

A: op til 15 år,

B: 16 til 18 år,

C: 19 til 21 år.

Aldersgruppen er bestemt af udstillerens alder den 1.1.2017.

Open filateli, En-rammes eller postkort eksponater kan ikke deltage I Ungdomsklassen.

4. Deltagelse og kvalifikation

Deltagelse i Nordia 2017 er åben for alle udstillere, som er medlem af medlemsklubber under de nationale forbund eller ungdomsforbund i de nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige). Derudover kan alle som er medlem af medlemsklubber under de nationale forbund eller ungdomsforbund i de baltiske lande (Estland, Letland og Litauen) deltage.

Medlemmer af Scandinavian Collectors Club in USA, The Royal Philatelic Society, London, The Scandinavian Philatelic Society, Great Britain, Forschungsgemainschaft Nordische Staaten, Germany og Nederlandse Filatelisten Vereniging Scandinavie i Nederlandende kan ligeledes deltage i udstillingen.

For at kunne deltage i Nordia 2017, skal udstilleren have betalt medlemskontingent til det respektive nationale forbund eller filatelist klub samt tilmeldingsgebyr til Nordia 2017.

Kvalifikationskravet for deltagelse er, at eksponatet skal have deltaget på National udstillings niveau og

- i klasserne 2.2. – 2.11. skal eksponatet have opnået mindst en Stor Sølv medalje (70 point)

- i Ungdomsklassen 2.12. skal eksponatet have opnået mindst en Bronze medalje (60 point) i aldersgruppe A, og mindst en Sølv medalje (65 points) i aldersgrupperne B og C.

Kvalifikationskrav for deltagelse med et En-rammes eksponat i klasserne 2.2. – 2.11. er, at eksponatet skal have opnået mindst en Stor Sølv medalje (70 point) på en National udstilling eller på en international FIP, FEPA eller Nordia udstilling

Litteratur klasse 2.13. kræver ikke tidligere deltagelse på en udstilling.

Udstillerne har kun lov til at udstille eksponater, som fuldstændigt er ejet af udstilleren selv.
Eksponatet skal have været ejet af udstilleren i mindst to år før udstillingen.

Udstillere kan deltage under pseudonym. Dog skal udstillerens identitet være kendt af såvel arrangører som jury.

Jurymedlemmer og juryelever kan ikke deltage i en konkurrence klasse.

Udgivelsesåret for frimærkekataloger og tidsskrifter, der udstilles I Litteraturklassen skal være 2015 eller senere og for alle andre typer af litteratur 2012 eller senere.
Filatelistiske tidsskrifter skal udstille den senest udgivne udgave.
Alle eksponater i Litteratur klassen 2.13. skal tilgå til arrangørerne i to kopier, og disse vil forblive arrangørernes ejendom efter udstillingen.

5. Tilmelding

Alle tilmeldinger skal tilsendes den Nationale Kommissær. Alle nordiske lande samt Scandinavian Collectors Club udpeger en kommissær til at varetage tilmeldinger, der kommer fra deres eget land.

Alle andre deltagere skal sende deres tilmelding direkte til den udpegede General Kommissær.

For hvert eksponat er det nødvendigt at udfylde et tilmeldelsesskema.
Tilmeldelsesskemaet kan downloades på Nordia 2017 hjemmesiden.

Tilmeldingsskemaet skal sendes til den ansvarlige nationale kommissær senest den 1. juni. 2017, og skal være modtaget af General Kommissæren senest den 15. juni 2017.

Sammen med tilmeldingsskemaet sendes eksponatets indledningsplanche med plan eller beskrivelse af eksponatet.

Dette gælder dog ikke for Litteratur klassen (2.13.) Her er en forside tilfredsstillende. Denne kan ændres før udstillingen, under forudsætning af at titel og størrelse af eksponatet er det samme.
Udstilleren kan også frivilligt medsende en synopsis af eksponatet sammen med tilmeldingsskemaet.

Meddelelse om accept af tilmeldingen og antallet af rammer, der tildeles hver accepteret eksponat, vil blive sendt til ansøgeren senest den 1. aug. 2017.

I udstillingskataloget vil den opgivne titel på tilmeldingsskemaet fremgå. Desuden kan der gives en kort beskrivelse af eksponatet til kataloget.

Arrangørerne kan uden forklaring godkende eller afvise tilmeldingsskemaer. Arrangørernes afgørelse vil blive fremsendt gennem den respektive kommissær.

6. Tilmeldingsgebyr

Tilmeldingsgebyret i konkurrenceklasserne 2.1. – 2.11. er 250,- DDK = 35 € pr. ramme. Imidlertid er tilmeldingsgebyret for En-rammes eksponater (klasserne 2.2. – 2.11.) 350,- DDK = 50 €
I Litteratur klassen er tilmeldingsgebyret ligeledes 250,- DDK = 35 €.
Der betales ikke tilmeldingsgebyr for Ungdoms klasse 2.11.

Hver udstiller modtager et udstillingskatalog, diplom og en resultatliste (Palmarés)

7. Udstillingsrammer

Eksponaterne monteres i nordiske standard rammer med dimensionen 87 x 119 cm.

Hver ramme kan indeholde 16 sider i max. størrelsen 21 x 29,7 cm i fire rækker af fire (4 x 4).

I konkurrenceklasserne 2.1. – 2.11 skal hvert eksponat indeholde mindst 5 og maksimalt 8 rammer.
En-rammes eksponater kan udstilles i klasserne 2.2. – 2.11.

I Ungdoms klassen er antallet af rammer som følger.

Aldersgruppe A: Fra 2 til 4 rammer (32 – 64 sider)

Aldersgruppe B: Fra 3 til 5 rammer (48 – 80 sider)

Aldersgruppe C: Fra 4 til 5 rammer (64 – 80 sider)

8. Medaljer, priser and diplomer

Eksponater udenfor konkurrence I klasse 1.2. få tildelt en Stor Vermeil medalje.

Det bedste eksponat i Mesterklassen (2.1.) vil få tildelt Grand Prix Nordia 2017 og vinderen er dermed også Nordisk Mester. Silverpostiljonen alle andre deltagere i Mesterklassen vil blive tildelt en Stor Guld medalje.

Juryen vil også uddele:

- Grand Prix National til det bedste eksponat i National gruppe (Danmark),

- Grand Prix Nordic til det bedste eksponat i Nordisk gruppe ((Alle andre Nordiske lande og områder + Dansk Vestindien)

- Grand Prix International til det bedste eksponat i International gruppe (Alle andre lande og områder)

Alle Grand Prix præmier er kunstværker.
Eksponater der tildeles Grand Prix får også, afhængig af pointscoren, en Stor Guld medalje eller en Guld medalje

Juryen kan tildele følgende medaljer til eksponater I klasserne 2.2. – 2.11. og 2.13.:
Stor Guld, Guld, Stor Vermeil, Vermeil, Stor Sølv, Sølv, Sølvbronze og Bronze.

Juryen kan tildele følgende meldaljer til eksponater I Ungdomsklasse 2.12.:

Guld (kun i aldersgruppe C), Vermeil, Stor Sølv, Sølv, Sølvbronze og Bronze.

Deltagerbevis vil blive tildelt eksponater, der ikke opnår det nødvendige antal point for at opnå en Bronze medalje.

Priser og erindringsgaver vil mindst indeholde medaljegrad med udstillerens navn.

Juryen har et antal ærespræmier til rådighed, der kan tildeles eksponater med særlige kvaliteter i klasserne 2.2. – 2.13.

Alle eksponater I konkurrence klasserne får tildelt pointskema, der viser medaljegrad og det antal point eksponatet har opnået.
9. Jury

Eksponater I konkurrence klasser vil blive bedømt af en jury, der er godkendt af Danmarks Filatelist Forbund. Dommerne vil blive udvalgt blandt kandidaterne, der er indstillet af de nordiske forbund og de skal være kvalificerede dommere på mindst nordisk niveau. Derudover kan der inviteres en eller flere dommere med FIP niveau udenfor de nordiske lande. Juryformanden skal være FIP godkendt dommer.

Juryen kan flytte et eksponat fra en klasse til en anden uden at konsultere udstilleren. Juryens evaluering er ikke forpligtiget af tidligere pointscore, som eksponatet har opnået på tidligere udstillinger. Juryen afgørelse er endegyldig og kan ikke appeleres.

Hvis juryen opdager, at et eksponat indeholder manipuleret, forfalsket eller reparerede objekter uden ordentlig beskrivelse, vil eksponatet blive degraderet mindst en medaljeklasse.
I disse tilfælde vil dette blive rapporteret til udstiller, respektive kommissærer og forbund.

Juryen og arrangørerne har ret til at lade en ekspert se på objekter i ethvert eksponat.
Den respektive kommissær skal til enhver tid være til stede under en sådan inspektion.

10. Forpligtigelser for udstillere

Enhver kommunikation mellem udstiller og arrangør eller jury skal foregå gennem den respektive kommissær.

Eksponater i Litteratur klassen skal sendes til arrangørerne i 2 eksemplarer senest den 1. sep. 2017.

Alle plancher i et eksponat skal være indsat i en transparent og beskyttende plastiklomme og være nummereret fortløbende. Udstillerens navn skal fremgå på bagsiden af alle eksponatets plancher.

Alle plancher der tilhører en bestemt ramme skal være ilagt udstillingens rammekuverter under hele transporten. Disse rammekuverter vil, i god tid før udstillingen, blive leveret til alle udstillere gennem deres kommissær.

Objekter med ekspert attester skal være markeret med et “e” i objektets tekst. Attester eller kopi heraf skal være placeret på bagsiden af planchen, hvor objektet er, eller de kan overleveres til den nationale kommissær.

Arrangørerne har ikke mulighed for at modtage andet materiale til montering i rammerne end udstillingsplancherne.

11. Opsætning og aflevering af eksponater

Danske eksponater, der ikke afleveres personligt, skal sendes med posten. De skal være arrangørerne i hænde tidligst den 10. okt. 2017 og senest den 20.okt. 2017.

Personlig opsætning af eksponater skal foregå den 26. okt. 2017 mellem 11.00 og 18.00

Aflevering af eksponater varetages af den nationale kommissær.

Alle udstillere, der har sendt deres eksponat gennem posten, vil modtage en skriftlig bekræftelse på at eksponatet er modtaget. Hvis et eksponat ikke er modtaget indenfor ovenstående dato, er udstilleren ikke berettiget til at deltage i udstillingen. Tilmeldingsgebyret vil ikke blive refunderet.

Arrangørerne er ansvarlige for opsætning af eksponaterne. Danske udstillere eller deres repræsentant med fuldmagt fra udstiller, kan, efter aftale med arrangørerne, selv montere deres eksponat.

Efter udstillingen er lukket, søndag den 29. okt. 2017, kan danske udstillere eller deres repræsentant med fuldmagt fra udstiller, efter aftale med arrangørerne, selv nedtage deres eksponat og medtage dette. Udstillere, der selv nedtager deres eksponat, skal underskrive en kvittering på, at de har modtaget deres fuldstændige eksponat i god stand. Såfremt der er klager over eksponatets tilstand, skal disse fremføres på stedet til arrangørerne. Klager over eksponatets tilstand vil ikke blive accepteret på et senere tidspunkt.

Danske eksponater, der ikke afhentes på udstillingen, vil blive returneret som rekommanderet post på udstillers regning umiddelbart efter udstillingen. Transport af udenlandske eksponater vil blive varetaget af de nationale kommissærer.

12. Toldregler

Information om nødvendige tolddeklarationer og andre dokumenter skaffes hos den nationale kommissær, som vil få den nødvendige hjælp fra General Kommissæren.

13. Forsikring og sikkerhed

Udstillingshallerne er under hele udstillingen bevogtet af vagtselskab. Arrangørerne er ansvarlige for

ansvarlig håndtering under udstillingen, men er ikke ansvarlig for utilsigtet skade på noget eksponat.

Det er udstillerens ansvar at forsikre eksponatet til og fra udstillingen samt under udstillingen.

14. Ændringer og uoverensstemmelser.

Arrangørerne forbeholder sig retten til at ændre dette Special Reglement. Alle ændringer vil snarest muligt blive kommunikeret til udstillerne.

Arrangørerne har retten til at lave endelige beslutninger i spørgsmål, der ikke umiddelbart kan løses gennem dette Special reglement eller gennem reglement nævnt i afsnit 2.

Udstilleren godkender dette Special Reglement, og er forpligtiget til at følge dette ved at underskrive tilmeldingsskemaet.

Alle klager skal være i skrevet form, og adresseret til Udstillingskomiteen, senest den 15.11.2017

Eventuelle juridiske klager vil blive behandlet ved en dansk domstol jævnfør dansk lovgivning.

Danmarks Filatelist Forbund (DFF) har godkendt dette reglement den 20.06.2016.