Udstillingsudvalget

Tonny Gustav Bodilssøn
Ansvarlig for indkvartering
E-mail kommer

Søren Vigsøe
Medlem af udvalget
E-mail kommer

Søren Christian Jensen
Medlem af udvalget
E-mail kommer

Morten Pieper
Ansvarlig for udstillingskatalog
E-mail kommer

Tommy Holm
Teknisk Ansvarlig
E-mail kommer

Allan Frost
Ansvarlig for Palmarésfesten
E-mail kommer

Otto Kjærsgaard
Redaktør
E-mail kommer